Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Chemii Zakład Chemicznych Procesów Proekologicznych
Nauki chemiczne oraz inżynieria materiałowa chemiczna i procesowa
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Chemii Zakład Chemicznych Procesów Proekologicznych

ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń

dr Marcin Cichosz
56 611 47 87
Opis instytucji:

Oferowane badania i analizy

Analiza chemiczna wód i gleb.

Analiza pierwiastków (od Na do U), w tym metali ciężkich w różnych matrycach, szczególnie matrycach stałych techniką WD-XRF.

Oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych (prace laboratoryjne + propozycje rozwiązań technologicznych).

Utylizacja ścieków i odpadów przemysłu nieorganicznego (prace laboratoryjne + propozycje rozwiązań technologicznych).

Analiza ilościowa roztworów oznaczenia: zasadowości, kwasowości, wodorowęglanów, węglanów, chlorków, bromków, jodków, siarczanów, fosforanów, wapnia, magnezu, baru, chloru, itp.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia