Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - Wydział Nauk o Zdrowiu.
Jednostki naukowe kliniczne
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - Wydział Nauk o Zdrowiu.

ul. Jagiellońska 15,

85-067 Bydgoszcz
Budynek F
pokoje 13-18

Anna Kaszewska
52 585 35 06
Opis instytucji:

 Collegium Medicum na wydziale nauk o zdrowiu wykonuje następujące badania:

 

- Badanie przeglądowe dzieci w kierunku wad postawy - Katedra i Klinika
  Rehabilitacji  - tel. 52 585 4330

 

- Badania kliniczne nad rolą szczepionki w zaawansowanym czerniaku
  skóry -
Katedra Chirurgii Onkologicznej -tel. 52 374 3412

 

- Szkolenia różnego stopnia w dziedzinie medycyny paliatywnej,
  a szczególnie leczenia bólu w chorobie nowotworowej, leczenia
  objawowego, metod onkologicznych stosowanych w medycynie
  paliatywnej, opieki nad chorymi z SLA, komunikacji lekarz-pacjent-
  rodzina, problemów etycznych końca życia -
Katedra i Zakład Opieki
  Paliatywnej -tel.  52 585 3462

 

-  Ergonomia w pracy oraz ergonomia postawy ciała - Katedra i Zakład
  Laseroterapii i Fizjoterapii- tel. 52 585 3485      

 

-  Ocena działania nowoczesnych aparatów do fizykoterapii -   Katedra
  i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii -  tel. 52 585 3485         

 

-  Badania słuchu - Zakład Foniatrii i Rehabilitacji Głosu - tel. 52 365 5480  

 

- Badania efektywności klinicznej nowych stabilizatorów i implantów
  kręgosłupowych, materiałów służących do wypełniania ubytków opon
  mózgowych oraz kości podstawy, pokrywy twarzoczaszki - 
Zakład
  Neurotraumatologii  - tel. 52 585 5834     

 

- Wykorzystanie urządzenia ZEBRIS CMS10 do badań profilaktycznych
  w celu wykrycia chorób zawodowych – przeciążeniowych odcinka L-S
  -
Katedra i Zakład Terapii Manualnej - tel. 52 585 5416

 

- Obiektywna ocena stopnia zaawansowania przewlekłej niewydolności
  serca -
II Katedra Kardiologii -  tel. 52 365 5653

 

- Zastosowanie technik obrazowych w diagnostyce schorzeń naczyń
  obwodowych -
II Katedra Kardiologii - tel. 52 365 5653

 

- Ocena nieinwazyjna parametrów hemodynamicznych i wrażliwości
  baroreceptorów -
II Katedra Kardiologii  - tel. 52 365 5653

 

- Bezdech senny oceniany metody holterowską u pacjentów po implantacji
  CRT -
II Katedra Kardiologii -  tel. 52 365 5653

 

- Badanie chorych z ciężką skurczową niewydolnością serca, potencjalna
  kwalifikacja do przeszczepu -
II Katedra Kardiologii -  tel. 52 365 5653

 

- Badanie populacji chorych z nadciśnieniem płucnym - II Katedra Kardiologii 
  - tel. 52 365 5653

 

- Ocena żywotności mięśnia sercowego u chorych poddanych terapii
  resynchronizujacej – Viability in CRT (VIACART) -
II Katedra Kardiologii
  - tel. 52 365 5653

 

- Szkolenia dla lekarzy w zakresie diagnostyki i leczenia choroby
  niedokrwiennej serca -
II Katedra Kardiologii - tel. 52 365 5653

 

- Szkolenia w zakresie diagnostyki i leczenia niewydolności serca
  -
II Katedra Kardiologii - tel. 52 365 5653

 

- Kwalifikacje do przeszczepu serca u chorych z ciężką skurczową
  niewydolnością serca -
II Katedra Kardiologii - tel. 52 365 5653

 

- Ocena wskaźników dysfunkcji autonomicznej – zmienności i turbulencji
  rytmu zatokowego (HRV, HRT) oraz deceleration capacity (DC) – jako
  czynników predykcyjnych zdarzeń arytmicznych u pacjentów z
  implantowanym kardiowerterem – defibrylatorem -
II Katedra Kardiologii
  -  tel. 52 365 5653

 

- Analiza potrzeb biopsychospołecznych osób starszych - Katedra i Klinika
  Geriatrii - tel. 52 585 4021

 

- Diagnostyka chorób charakterystycznych dla wieku starszego - Katedra
  i Klinika Geriatrii tel. 52 585 4021

 

- Monitorowanie skuteczności terapii u osób starszych - Katedra i Klinika
  Geriatrii - tel. 52 585 4021

 

- Ocena wartości odżywczych żywności i jej składników i przydatności
  produktów żywnościowych do wykorzystania w żywieniu człowieka
  -
Katedra i Zakład Żywienia i Dietetyki - tel. 52 585 5401

 

- Konsultacja i współpraca we wprowadzaniu nowych produktów
  żywnościowych -
Katedra i Zakład Żywienia i Dietetyki-  tel. 52 585 5401

 

- Badanie EMG dla jednostek miejskich - Katedra i Klinika Rehabilitacji
  - tel. 52 585 4330

 

- Badania naukowe w pielęgniarstwie w odniesieniu do dzieci i młodzieży
  z chorobą nowotworową i innymi chorobami przewlekłymi -
Katedra
  Pielęgniarstwa i Położnictwa - tel. 52 585 5803

 

- Zastosowanie neuropsychologii i neurobiologii w medycynie,
  rehabilitacji i zarządzaniu zasobami ludzkimi -
Katedra Neuropsychologii
  Klinicznej -  tel. 52 585 3703

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia