Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oddział w Bydgoszczy.
Inżynieria i ochrona środowiska technologie środowiskowe rolnicze i leśne
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oddział w Bydgoszczy.

al. Powstańców Wlkp. 10,
85-090 Bydgoszcz

kierownik Zakładu dr hab. Wiesław Krumrych prof. nadzw.
52 349 31 40
Opis instytucji:

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy jest jedną z najnowocześniejszych w Europie placówek naukowych zajmujących się ochroną zdrowia zwierząt i higieną żywności zwierzęcego pochodzenia. Utworzony w 1945 r. Instytut,  stanowi bezpośrednią kontynuację, sięgających roku 1862 tradycji puławskiego ośrodka  nauk rolniczych w tym weterynaryjnych.

 

Laboratoria Instytutu, spełniając najwyższe normy bezpieczeństwa, uzyskują certyfikaty Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) i pełnią rolę laboratoriów referencyjnych  w zakresie diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt i wykrywania substancji szkodliwych w żywności pochodzenia zwierzęcego i paszach. Funkcjonują tu trzy laboratoria referencyjne Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt (OIE). W Instytucie są organizowane międzynarodowe i krajowe konferencje poświęcone różnym aspektom nauk weterynaryjnych. Wykorzystując nowoczesną bazę hotelową i szkoleniową Instytut organizuję szkolenia dla lekarzy weterynarii, którzy pogłębiają swoją wiedzę i uzyskują tytuły specjalistów w różnych dziedzinach weterynarii. Pracownicy naukowi Instytutu służą swoją wiedzą, pracując jako eksperci w wielu komisjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych zajmujących się problemami weterynarii i nauk pokrewnych, w tym także pośrednio ochroną zdrowia ludzi.

 

Główne kierunki działalności PIWet-PIB:

-    diagnostyka, profilaktyka, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, a zwłaszcza
     zoonoz, nadzór nad bezpieczeństwem żywności zwierzęcego pochodzenia
     i  paszami;

-    prowadzenie krajowych laboratoriów referencyjnych  (KLR) w zakresie
     diagnostyki niektórych chorób zakaźnych oraz wykrywania pozostałości
     substancji szkodliwych w żywności zwierzęcego pochodzenia i paszach;

-    monitorowanie obecności czynników zakaźnych i czynników zoonotycznych 
     w populacji zwierząt, żywności zwierzęcego pochodzenia, środkach żywienia
      zwierząt;

-    monitorowanie pozostałości leków, hormonów, substancji toksycznych, metali
     ciężkich, dioksyn, pierwiastków radioaktywnych w żywności zwierzęcego
     pochodzenia  i środkach żywienia zwierząt;

-    badania przedrejestracyjne leków weterynaryjnych, preparatów
     diagnostycznych,

-    opiniowanie dossier leków weterynaryjnych;

-    opracowywanie ekspertyz, opinii dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
     dla Inspekcji Weterynaryjnej;

-    kształcenie podyplomowe, szkolenia specjalizacyjne dla lekarzy weterynarii.

 

Zakład Fizjopatologii Rozrodu i Gruczołu Mlekowego w Bydgoszczy

Tematyka badawcza: etiologia, diagnostyka i zwalczanie zapaleń gruczołu mlekowego oraz higiena mleka surowego; przyczyny, rozpoznawanie, leczenie i zapobieganie niepłodności u krów oraz samic innych zwierząt gospodarskich.
Działalność usługowa: laboratoryjna diagnostyka zakażeń gruczoły mlekowego i dróg rodnych; ocena skuteczności leków i środków dezynfekcyjnych oraz przydatności urządzeń związanych z patofizjologią gruczołu mlekowego i narządów rozrodczych; określanie odporności drobnoustrojów na antybiotyki; przedrejestracyjne badania leków i środków dezynfekcyjnych; opiniowanie wniosków o rejestrację szczepionek, leków, środków dezynfekcyjnych oraz innych materiałów medycznych związanych z gruczołem mlekowym i układem rozrodczym zwierząt.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia