Uniwestytet Technologiczno-Przyrodniczy. Instytut Technik Wytwarzania.
Inżynieria i ochrona środowiska technologie środowiskowe rolnicze i leśne
Uniwestytet Technologiczno-Przyrodniczy. Instytut Technik Wytwarzania.

al. Prof. S. Kaliskiego 7
85-789 Bydgoszcz

dr inż. Tomasz Giętka
52 340 87 19
Opis instytucji:

INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA – w ramach poszczególnych zakładów wchodzących w skład instytutu realizowane są następujące ekspertyzy, prace badawcze, konsultacje techniczne, doradztwo w zakresie:

 

Inżynierii materiałowej:
-    Ocena oraz modelowanie mikrostruktury i własności mechanicznych stali
     i żeliwa,
-    Analiza mikrostrukturalna materiałów prowadzona metodami rentgenowskimi
     oraz metodami mikroskopii optycznej i elektronowej skaningowej,
-    Określanie składu chemicznego, mikrostruktury i własności mechanicznych
     materiałów konstrukcyjnych i elementów maszyn i urządzeń,
-    Badanie przyczyn uszkodzeń elementów maszyn i urządzeń,
-    Ocena jakości i prawidłowości wykonanych operacji obróbki cieplnej
     i cieplno-chemicznej,
-    Technologia obróbki cieplnej stali i żeliwa – możliwości aplikacji w praktyce,
-    Ocena spajalności metali i stopów z wykorzystaniem sieci neuronowych,
-    Odwrotne modelowanie procesów spawania – wytyczne do opracowania
     technologicznego,

 

Inżynierii produkcji:
-    Badania procesu skrawania powierzchni o złożonych kształtach,
-    Diagnostyka procesu skrawania przy zmiennych warunkach obróbki,
-    Projektowanie narzędzi skrawających specjalnych i procesów obróbki
     skrawaniem,
-    Wysoko wydajna obróbka powierzchni obrotowych frezowaniem,
-    Diagnozowanie zużycia narzędzi z zastosowaniem emisji akustycznej,
-    Projektowanie i badanie nowych powierzchni trących, pomiar i określanie
     stanu powierzchni,
-    Badania procesu kształtowania przedmiotów za pomocą nagniatania,
-    Badania relacji między stanem warstwy wierzchniej elementów par
     kinematycznych a ich cechami użytkowymi,
-    Optymalizacja tocznych węzłów łożyskowych w fazach ich projektowania
     i użytkowania, diagnozowanie tocznych węzłów łożyskowych,
-    Badania obróbki elektrochemicznej oraz pokrewnych obróbek erozyjnych
     kształtową elektrodą roboczą,
-    Projektowanie, wykonawstwo i wdrażanie urządzeń prototypowych,
-    Badania obróbki elektrochemicznej w różnych układach kinematycznych

 

Przetwórstwa i recyklingu tworzyw:

-    Wyznaczanie charakterystyk przetwórczych i użytkowych tworzyw
     termoplastycznych,
-    Wyznaczanie charakterystyk przetwórczych materiałów sypkich,
-    Przetwórstwo tworzyw z jednoczesnym porowaniem,
-    Optymalizacja procesu wtryskiwania tworzyw polimerowych,
-    Wytłaczanie z rozdmuchiwaniem opakowań polimerowych,
-    Dozowanie wolumetryczne i grawimetryczne materiałów polimerowych,
-    Recykling materiałowy wytworów o strukturze porowatej,
-    Precyzyjne rozdrabnianie tworzyw termoplastycznych i elastomerowych,
-    Projektowanie i konstruowanie narzędzi przetwórczych oraz maszyn do
     precyzyjnego rozdrabniania,
-    Wykorzystanie komputerowej analizy obrazu do badań cech
     granulometrycznych recyklatów,
-    Mieszanie w stanie sypkim składników tworzyw kompozytowych,
-    Wytrzymałość połączeń adhezyjnych obciążonych statycznie i dynamicznie,
-    Malowanie tworzyw powłokami lakierniczymi,
-    Modelowanie i badania rozciągania folii i płyt w procesach formowania
     próżniowego,
-    Symulacja procesu wtryskiwania i wytłaczania z rozdmuchiwaniem.

 

Systemów technicznych i ochrony środowiska:
-    podwyższanie jakości, efektywności działania i środowiskowej zgodności
      systemów maszynowych,
-    badania i rozwój jakości produktu, wydajności, jednostkowego zużycia energii
     procesu rozdrabniania wdrożenia, ekspertyzy, studia, analizy granulometryczne
     produktów rozdrabniania,
-    wdrażanie systemów zarządzania, sterowania, badania jakości,
-    szkolenia z zakresu systemów zarządzania jakością,
-    pomiar poboru mocy maszyn, natężenia dźwięku, prędkości obrotowej,
     kątowej obiektów wirujących

 

Wzornictwa:
-    Projektowanie wzorów użytkowych wyrobów,
-    Aranżacja wnętrz i projektowanie wyposażenia,
-    Wizualizacja firm,
-    Projektowanie grafiki,
-    Zastosowanie wspomagania komputerowego w projektowaniu.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia