Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu.
Mechanika budowa i eksploatacja maszyn inżynieria produkcji.
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu.

al. Prof. S. Kaliskiego 7
85-789 Bydgoszcz

dr inż. Piotr Bojar
52 340 82 17
Opis instytucji:

INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU – w ramach poszczególnych zakładów wchodzących w skład instytutu realizowane są następujące ekspertyzy, prace badawcze, konsultacje techniczne, doradztwo w zakresie:

 

 

 

Sterowania systemów transportowych;

 

-       Wprowadzanie (lub modernizacja istniejącej) w przedsiębiorstwie strategii
         eksploatacji obiektów technicznych umożliwiającej bardziej racjonalne
         wykorzystanie obiektów oraz działanie systemu w którym są eksploatowane,

-        Obniżanie kosztów związanych z eksploatacją obiektów technicznych,

-        Projektowanie, modernizacja i modelowanie systemów eksploatacji,

-        Modelowanie i sterowanie procesami przewozowymi i spedycyjnymi w
         systemach transportowych,

-        Optymalizacja procesów w łańcuchu logistycznym,

-        Ekspertyzy w zakresie oceny poziomu ryzyka w transporcie oraz
         przedsiębiorstwach produkcyjnych.

 

 

 

 

Oceny i kontroli stanu obiektów technicznych i środków transportu;

 

-         Badania i analiza drgań i hałasu,

-         Zastosowanie technik wirtualnych do kontroli i oceny stanu pracy
          obiektów technicznych,

-         Badania termowizyjne i endoskopowe,

-         Diagnozowanie i ocena stanu technicznego pojazdów,

-         Badania symulacyjne,

-         Badania mocy i przepływu energii w warunkach rzeczywistych,

-         Instalacji przemysłowych,

-         Doradztwo inwestycyjne i techniczne w zakresie diagnozowania maszyn,
          silników i ciągników,

-         Ekspertyzy w zakresie oceny stanu maszyn, bezpieczeństwa ruchu,
          wyceny wartości maszyn, przyczyn uszkodzeń i jakości maszyn,

 

 

 

 

Zagadnień dotyczących techniki rolniczej i leśnej;

 

-         Projektowanie i badania maszyn do zbioru materiałów roślinnych,

-         Projektowanie i badania maszyn do rozdrabniania materiałów ziarnistych,

-         Wspomaganie komputerowe na etapie konstruowania maszyn rolniczych,

-         Metody zbioru pasz objętościowych, w tym z użyciem różnych
           konserwantów,

-         Metody i techniki ochrony roślin,

-         Odnawialne źródła energii, w tym spalanie materiałów pochodzenia
           roślinnego na cele energetyczne.

 

 

 

 

Zagadnień związanych z automatyką, napędami elektrycznymi maszyn i urządzeń oraz termodynamiką;

 

-         Badania procesów cieplnych,

-         Pomiary urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych: prędkość przepływu,
          masowe i objętościowe natężenie przepływu,

-         Pomiary termograficzne: strat ciepła w budynkach, strat ciepła w
          rurociągach,

-         Analiza spalin paliw stałych,

-         Projektowanie układów sterowania w oparciu o sterowniki PLC i układy
           mikroprocesorowe,

-         Badania jakości energii elektrycznej – częstotliwość, asymetria, wartość
          skuteczna napięcia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia