Uniwersytet Kaziemierza Wielkiego. Instytut Edukacji Muzycznej (na prawach wydziału).
Dziedziny sztuki.
Uniwersytet Kaziemierza Wielkiego. Instytut Edukacji Muzycznej (na prawach wydziału).

ul. J.K. Chodkiewicza 30,

86-064 Bydgoszcz

dr hab. Bernard Mendlik, prof. UKW – Dyrektor Instytutu
52 34 19 275
Opis instytucji:

Kierunki badawcze:

 

- muzyka i jej funkcje społeczno-wychowawcze;
- postawy współczesnej młodzieży wobec kultury muzycznej, formy

  upowszechniania muzyki, nieprofesjonalny ruch muzyczny (chóry, orkiestry,  

  regionalne zespoły pieśni i tańca);

- muzyka chóralna i wokalno-instrumentalna polska oraz innych narodów;

- nauczyciel muzyki – model przyszłościowy;

- kształcenie dyrygentów szkolnych zespołów muzycznych – stan założony i

   Rzeczywisty.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia