Uniwerstytet Mikołaja Kopernika. Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii
Nauki chemiczne oraz inżynieria materiałowa chemiczna i procesowa
Uniwerstytet Mikołaja Kopernika. Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii

ul. Gagarina 7,

87-100 Toruń

mgr Joanna Kowalska
56 611 47 75
Opis instytucji:

Badania   i   ekspertyzy   chemiczne.

 

Kierunki badań:

 

- teoretyczne   i   praktyczne   aspekty   w   technikach   separacyjnych 
  (chromatografia i techniki  ektromigracyjne), mechanizm retencji
   i elektromigracji, QSRR, nowe fazy stacjonarne i kolumny do HPLC,
  SPE, CZE i CEC, miniaturyzacja, adsorpcja, adsorbenty (nowe sorbenty),
  fizykochemia powierzchni, charakterystyka powierzchni,

 

- monitoring    chemiczny    i    biologiczny     analitów   nieorganicznych
  i organicznych o zróżnicowanym charakterze w różnych matrycach
  z zastosowaniem; GC, GC/MS, HPLC, LC-MS/MS, TLC, ITP, CZE, AAS,
  TOC oraz łączonych technik analitycznych, przygotowanie próbek,
  analiza polowa (mobilne laboratorium),

 

- sorpcja,  specjacja  i  modelowanie  transportu  metali  ciężkich i innych
  ksenobiotyków w glebach i materiale biologicznym (sedyment, rośliny,
  tkanka człowieka, itd.),

 

- neutralizacja i biodegradacja ścieków przemysłowych, rolniczych
  i komunalnych; utylizacja osadów ściekowych jako baza kompozycji
  kompostowych, technologia wody,

 

- chemometria   i   zastosowanie   metod   komputerowych   w   symulacji,
  modelowaniu i wizualizacji danych pomiarowych oraz ich walidacji,

 

- analizy niestandardowe na zlecenie kontrahenta.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia