Wyższa Szkoła Gospodarki. Instytut Nauk Społecznych.
Nauki społeczne.
Wyższa Szkoła Gospodarki. Instytut Nauk Społecznych.

ul. Garbary 2
88 – 229 Bydgoszcz

dr Piotr Szymański
52 567 07 09
Opis instytucji:

 Instytut prowadzi badania w obszarze działalności nauk społecznych:

 

- analiza perspektyw i możliwości rozwojowych regionu

- sondaże polityczne i przedwyborcze

- diagnoza problemów i oczekiwań wyrażanych przez społeczności lokalne

- ocena wizerunku władz samorządowych i poziomu zaufania do instytucji, poszczególnych urzędów, jednostek organizacyjnych

- identyfikacja i zaufanie do marki

- badania cenowe, badania popytu

- badania dotyczące segmentacji rynku i określania grup docelowych

- analizy i opracowania z zakresu rynku pracy

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia