Wyższa Szkoła Gospodarki. Instytut Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.
Budownictwo i architektura
Wyższa Szkoła Gospodarki. Instytut Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

ul. Garbary 2
88 – 229 Bydgoszcz

dr Piotr Szymański
52 567 07 09
Opis instytucji:

Instytut prowadzi badania w obszarze architektury, budownictwa i gospodarki przestrzennej:

 

- projektowanie architektoniczno-urbanistyczne, w tym: architektura obiektów usługowych, zagospodarowanie przestrzenne miast i osiedli, architektura wnętrz i wystawiennictwo

- wzornictwo – projektowanie użytkowe i artystyczne

- budownictwo ogólne, drogowe

- technologia i organizacja budownictwa

- administracja i rozwój regionalny

- gospodarka nieruchomościami

- rewitalizacja i rozwój miast

- urbanistyka i planowanie przestrzenne

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia