Wyższa Szkoła Gospodarki. Instytut Informatyki i Mechatroniki
Elektrotechnika automatyka elektronika oraz technologie informacyjne
Wyższa Szkoła Gospodarki. Instytut Informatyki i Mechatroniki

ul. Garbary 2
88 – 229 Bydgoszcz

dr Piotr Szymański
52 567 07 09
Opis instytucji:

Instytut prowadzi badania w obszarze informatyki i mechatroniki:

 

- systemy rejestracji czasu pracy pracowników. Umożliwiają rejestrowanie każdego wejścia/wyjścia, zliczanie czasu pracy, zliczanie nadgodzin, uwzględniając przerwy w pracy itp. Możliwe jest również generowanie dowolnych zestawień i raportów.

- systemy automatycznej inwentaryzacji. Pozwalają na realizowanie przyjęcia towarów w sposób automatyczny z wykorzystaniem kodów kreskowych, monitorowanie stanów magazynowych, generowanie w dowolnej chwili raportów inwentaryzacyjnych. Mogą obsługiwać zarówno towary w opakowaniach zbiorczych jak i przechowywane luzem. W ramach rozwiązania możliwe jest także automatyczne generowanie listy zamówień i dostaw.

- systemy automatycznego sterowania elektrozamkami (np. w szafach biurowych). Funkcja otwarcia wybranego zamka (wybranych drzwi w szafie) realizowana może być poprzez identyfikator z kodem kreskowym, wprowadzenie hasła, zbliżenie karty elektronicznej oraz aktywację przez sieć komputerową z komputera lub telefonu komórkowego (również zdalnie przez Internet). Możliwość otwierania planowana w czasie.

- przenośne punkty monitoringu. Przenośne urządzania w formie kolumny (o wymiarach do 1 metra wysokości i średnicy do 30 cm) z własnym zasilaniem, komputerem pokładowym, z możliwością wyposażenia w kamerę lub kilka kamer obrotowych, czujniki temperatury lub inne sensory. Możliwości realizacji transmisji z kamer, wyników pomiarów pochodzących z sensorów, sterowania ruchem kamer z dowolnego miejsca przez Internet lub lokalnie przez siec WiFi. Obsługa zarówno za pomocą komputera PC, telefonu komórkowego lub tabletu.

- mobilne platformy do monitoringu. Wyposażone w jedną lub kilka kamer obrotowych. Zawierają aplikacje do odbioru obrazu transmitowanego przez kamery na PC, telefon komórkowy lub tablet.  Mają możliwość sterowania platformą w czasie rzeczywistym oraz programowania ruchu. MOgą też być wyposażone w czujniki odległości, odbiornik GPS, co umożliwi poruszanie się platformy jako pojazdu autonomicznego. Dostępne mogą być różne wersje pod względem gabarytów, udźwigu, szybkości poruszania się. Na samej platformie możliwe jest również zamontowanie, dowolnego wyposażenia dodatkowej aparatury pomiarowej lub innych urządzeń.

- wdrożenia technologii cloud computing i aplikacji opartych na tej technologii. Celem jest usprawnienie obiegu dokumentów oraz zwiększenie możliwości pracy grupowej. Istnieje również możliwość wdrożenia mechanizmów podpisu elektronicznego do realizacji elektronicznego dokumentu wewnątrz firmy. Przeszkolenie pracowników firmy w zakresie stosowanych technologii mobilnych w celu zwiększenia operatywności i wydajności pracy. Pozwoli to na znaczne obniżenie kosztów prowadzenia działalności w części kosztów związanych z obiegiem dokumentów i wymianą informacji.

- aplikacje do bezpiecznego zarządzania dokumentami w firmie. Wspomagają obieg dokumentu elektronicznego oraz system tworzenia kopii zapasowych. Istnieje możliwość wdrożenia bezpiecznej technologii sieci bezprzewodowych i technologii VPN umożliwiającej bezpieczny dostęp z zewnątrz do zasobów wewnątrzfirmowych.

- systemy lokalizacyjne oparte na technologii GPS i usługach www.

- projekty układów sterowania maszyn i urządzeń w oparciu o sterowniki PLC. W tym dobranie elementów wykonawczych i sterujących oraz opracowanie oprogramowania dla układu sterowania urządzeniem technicznym. Przygotowanie oprogramowania dla sterowników PLC (Omron, Siemens, Mitsubishi, Allen-Bradley) na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej zawierającej informacje o elementach wykonawczych, pomiarowych i sterujących oferujemy przygotowanie oprogramowania realizującego wymagany przez klienta zakres funkcjonalności lub przeprowadzamy impelementację w sterowniku programowalnym zaproponowanego algorytmu działania urządzenia.

- projektowanie i wykonywanie układów kontrolno-pomiarowych

- zaprojektowanie i wykonanie prototypu urządzeń i systemów kontrolno-pomiarowych opartych o mikroprocesory i mikrokontrolery jednoukładowe; zakres usług obejmuje także wykonanie prototypu urządzenia i opracowanie oprogramowania na podstawie dostarczonej przez klienta dokumentacji technicznej.

- projekty obwodów drukowanych. Projekt obwodu drukowanego dla układów mikroprocesorowych oraz układów analogowych i cyfrowych małej częstotliwości; projekt jest wykonywany na podstawie dostarczonego przez klienta schematu elektrycznego lub dokumentacji urządzenia.

- projekty systemów zasilania opartych o moduły fotowoltaiczne. Opcje dostarczenia elementów dla systemów zasilania wykorzystujących moduły fotowoltaiczne małej i średniej mocy autonomicznych lub przeznaczonych do współpracy z publiczną siecią energetyczną.

- systemy zarządzania projektami, spotkaniami i zarządzania sekretariatem. Pełna synchronizacja danych pomiędzy urządzeniami klasy PC, telefonem komórkowym, tabletem, notebookiem. Możliwość realizacji jednego lub wielu tablic informacyjnych w postaci mini telebimów (monitory lub telewizory LCD).

- rozwiązania sieciowe oparte na urządzeniach firmy CISCO. Implementacja opracowanych metod w systemach teleinformatycznych, szczególnie w radarach i sonarach, oraz mechatronice dla analizy niestacjonarnych sygnałów czujników i sterowania.

- realizacja monitoringu, centralnej rejestracji danych oraz sterowania,(w tym zdalnego) dowolnych  procesów technologicznych: elektrowni wiatrowych, systemów dla polepszenia ekologii, nawigacji, ultrasonografii itp. Możliwość wykonania systemów dla obiektów nowo powstałych oraz dla obiektów, które trzeba modernizować.

- wykorzystanie różnorodnych technik komputerowych, szeroko pojętej sztucznej inteligencji: sieci neuronowych, algorytmów genetycznych do identyfikacji i optymalizacji modeli systemów technicznych i ekonomicznych, technik wizyjnych (przetwarzania obrazów)

- inne systemy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia