Wyższa Szkoła Gospodarki. Instytut Gospodarki Turystycznej i Geografii
Nauki ekonomiczne.
Wyższa Szkoła Gospodarki. Instytut Gospodarki Turystycznej i Geografii

 ul. Garbary 2,
88 – 229 Bydgoszcz

dr Piotr Szymański
52 567 07 09
Opis instytucji:

Instytut prowadzi badania dotyczące obszaru działalności gospodarki turystycznej i geografii:

 

- badania ruchu turystycznego, w tym: monitoring miast, monitoring zjawisk w konkretnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, diagnozowanie problemów, formułowania celów strategicznych i operacyjnych

- badania opinii klientów, w tym: badania zachowań, preferencji i gustów wybranych segmentów turystów (rynku), projektowanie i realizowanie badań i strategii marketingowych, identyfikowanie problemów, sytuacji sprzyjających w otoczeniu, doradztwo dotyczące podejmowania działań na określonym rynku

- przygotowanie planów zagospodarowania turystycznego terenów

- opracowanie planów marketingowych i inwestycyjnych dla terenów oraz planowanie przestrzenne

- projektowanie produktów turystycznych

- pomoc inwestorom przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w turystyce

- opracowywanie strategii rozwoju firm turystycznych

- opracowywanie strategii rozwoju produktu turystycznego na wybranych obszarach

- badania i analizy dotyczące rewitalizacji miast i obszarów wiejskich, projektowanie zieleni

- rozpoznanie i ocena stopnia/stanu zanieczyszczenia gruntu, remediacja terenów z wykorzystaniem innowacyjnych metod, zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjne

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia