Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy, Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki
Elektrotechnika automatyka elektronika oraz technologie informacyjne
Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy, Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki

ul. Kaliskiego 7,
85-796 Bydgoszcz

dr inż Tomasz Marciniak
52 340 83 93
Opis instytucji:

Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki powstał w 1961 roku.

 

Aktualną strukturę organizacyjną Wydziału tworzą 2 Instytuty: Instytut Telekomunikacji, z 6 Zakładami, oraz Instytut Elektrotechniki, w skład którego wchodzi 5 Zakładów.

Tematyka badawcza Zakładów wchodzących w skład Instytutu Telekomunikacji:
-    systemy i sieci telekomunikacyjne i komputerowe,
-    przetwarzanie oraz przesyłanie sygnałów fonii, danych i obrazów,
-    telekomunikacja światłowodowa,
-    rozproszone systemy sterowania i wizualizacji w czasie rzeczywistym,
-    systemy logistyki w sieciach dystrybucyjnych.

Tematyka badawcza Zakładów wchodzących w skład Instytutu Elektrotechniki:
-    wytwarzanie, przekształcanie i przetwarzanie energii elektrycznej pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii,
-    aplikacje systemów mikroprocesorowych w układach automatyki
i sterowania,
-    układy energoelektroniczne (aplikacje w napędzie elektrycznym, układy kondycjonowania energii elektrycznej),
-    mikrosystemy pomiarowe – analiza, synteza i projektowanie,
-    analiza przebiegów obciążeń elektroenergetycznych odbiorców energii elek-trycznej,
-    metrologia wielkości nieelektrycznych,
-    niezawodność układów i urządzeń elektrycznych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia