Ogród Botaniczny Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
Inżynieria i ochrona środowiska technologie środowiskowe rolnicze i leśne
Ogród Botaniczny Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

uL. Jeździecka 5,
85-687 Bydgoszcz

dr inż. Włodzimierz Majtkowski
052 381-31-93
Opis instytucji:

Ogród Botaniczny IHAR w Bydgoszczy wchodzi w skład Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie. Jest miejscem uprawy roślin z różnych stref klimatycznych oraz roślin określonego rodzaju (kolekcje specjalistyczne), a także związanej z tym działalności naukowo-badawczej, dydaktyczno-wychowawczej, popularyzatorskiej
i rekreacyjnej. Tematyka badawcza poświęcona jest głównie prowadzonemu od 1971 roku gromadzeniu i ocenie zasobów genowych traw. Od 1994 roku prace związane z zachowaniem różnorodności biologicznej poszerzono o gatunki roślin dwuliściennych, posiadających wartości użytkowe oraz o rośliny mające zastosowanie na terenach zdegradowanych i ugorowanych (tzw. kolekcja rekultywacyjna).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia