Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Radzików Oddział w Bydgoszczy
Inżynieria i ochrona środowiska technologie środowiskowe rolnicze i leśne
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Radzików Oddział w Bydgoszczy

Al. Powstańców Wielkopolskich 10,
85-090 Bydgoszcz

Mirosław Nowakowski
52 581-69-59
Opis instytucji:

Badania prowadzone w IHAR-PIB, Oddział Bydgoszcz:

 

Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Korzeniowych

 

Pracownia Cytogenetyki i Metodyki Hodowli
Zadania:

 • - indukowanie somatycznej embriogenezy i regeneracji roślin w kulturach in vitro buraka cukrowego
 • - tworzenie linii dihaploidalnych i podwojonych haploidów z populacji wielonasiennych buraków cukrowych
 • - identyfikacja samozgodnych genotypów w diploidalnych populacjach wielonasiennych buraka cukrowego jako zapylaczy do produkcji mieszańców
 • - selekcja w liniach typu O buraka cukrowego genotypów o wysokiej wartości nasiennej
 • - wytwarzanie materiałów wyjściowych buraka cukrowego do hodowli odmian tolerancyjnych na chwościk (Cercospora beticola Sacc.)
 • - prowadzenie kolekcji Beta
  - in vitro
  mikropropagacja Miscanthus x giganteus (Greef & Deu.)

Pracownia Biotechnologii
Zadania:

 • - kultura i regeneracja protoplastów buraka cukrowego (Beta vulgaris L.) i tytoniu (Nicotiana tabacum L.)
 • - różnicowanie organów kwiatowych, mikrosporogeneza i makrosoprogeneza
 • - badanie mechanizmów różnicowania komórek, określanie czasu i miejsca ekspresji genów cyklu komórkowego
 • - mikropropagacja in vitro gatunków roślin leczniczych i energetycznych
 • - detekcja antygenów białkowych, proteoglikanowych i polisacharydowych uczestniczących w procesach wzrostu i rozwoju komórek in vitro i in planta

 

 

Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych

Pracownia Hodowli Odpornościowej i Technologii Produkcji Roślin Korzeniowych

Zadania:

 • - badanie możliwości poprawienia jakości korzeni i ograniczenia dawek makroskładników w uprawie buraka cukrowego przy rzędowym stosowaniu nawozu
 • - reakcja buraka cukrowego na donasienne i dolistne nawożenie mikroskładnikami
 • - ocena przydatności międzyplonów jako czynnika nawozowego i antymątwikowego w uprawie buraka cukrowego
 • - ocena tolerancji buraka cukrowego na stres suszy
 • - identyfikacja źródeł odporności buraka cukrowego na ważniejsze patogeny: Aphanomyces cochlioides, Rhizoctonia solani, Polymyxa betae, Cercospora beticola, Erysiphe betae
 • - występowanie rizomanii buraka cukrowego, źródła odporności i opracowanie skutecznych metod selekcji
 • - plonowanie buraka cukrowego i zagęszczenie populacji mątwika burakowego (Heterodera schachtii Schmidt) w glebie po uprawie odmian tolerancyjnych na szkodnika

 

Pracownia Chorób i Szkodników Kwarantannowych Ziemniaka
Zadania:

 • - poszukiwanie źródeł występowania Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus w materiałach hodowlanych i nasiennych ziemniaka
 • - badanie podatnośći genotypów ziemniaka na Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus
 • - śledzenie rozwoju bakteriozy pierścieniowej ziemniaka w kolejnych rozmnożeniach wegetatywnych
 • - badanie biologii Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus
 • - przechowywanie kolekcji szczepów Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia