Aktualności

12-02-2014
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia z Funduszu Powiązań Kooperacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim. Przedsiębiorcy, jednostki samorządu...
12-02-2014
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu.   Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców...
12-02-2014
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs w ramach Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.  W konkursie przewidziano wsparcie na projekty inwestycje zwiększające...
09-01-2014
Pracodawcy Pomorza i Kujaw ogłaszają nabór Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu "Voucher badawczy" w Konkursie nr 2.   Wsparcie w ramach Programu może dotyczyć wyłącznie...
12-12-2013
"Pracodawcy Pomorza i Kujaw" ogłoszają nabór Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu "Voucher badawczy" w Konkursie nr 1.  W ramach konkursu przewidziano następujące formy wsparcia :-...
02-12-2013
Program Ramowy „Horyzont 2020” to największy program finansowania badań i innowacji w UE. "Program ten to blisko 79 mld euro na badania, w tym też na te, które kończą się wprowadzeniem produktu na...
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia