Przedłużenie naboru wniosków w ramach projektu „Region Otwarty na Innowacje”, w Konkursie nr 3

Ze względu na trwający okres urlopowy oraz trudności w skontaktowaniu się z naukowcami, przedłuża się nabór wniosków w Konkursie nr 3 - do 29.08.2014r. (piątek) do godz. 16.00.

Miejscem składania wniosków o dofinansowanie jest siedziba Biura Projektu: „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców mieszcząca się przy ul. Mennica 6, w Bydgoszczy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia