Ogłoszenie wyników naboru Wniosków w ramach Projektu „Region Otwarty na Innowacje”, w Konkursie nr 3

Ogłoszenie wyników naboru Wniosków w ramach Projektu „Region Otwarty na Innowacje”, Konkurs nr 3

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11.09.2014r. Zarząd „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców podjął decyzję o rozpatrzeniu złożonych Wniosków o udzielenie wsparcia na Tymczasowe Zatrudnienie Wysoko Wykwalifikowanego Personelu w ramach Projektu „Region Otwarty na Innowacje”, w Konkursie nr 3.

 

Lista rankingowa Wniosków rozpatrzonych pozytywnie, które otrzymały wsparcie w ramach Projektu „Region Otwarty na Innowacje”

Lista rankingowa Wniosków rozpatrzonych pozytywnie, które nie otrzymają dofinansowania ze względu na brak środków w ramach Projektu „Region Otwarty na Innowacje”

 

Lista wniosków złożonych w ramach Projektu „Region Otwarty na Innowacje” rozpatrzonych negatywnie

 

 

Wnioskodawcy, których Wnioski otrzymały wsparcie, zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o terminie podpisania umowy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia