Wsparcie w ramach dużego bonu – edycja 2014 r.

Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną posiadających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

 

Przedsiębiorca, który już otrzymał wsparcie w ramach Programu, nie może ubiegać się o to wsparcie kolejny raz.

 

Całkowity Budżet Programu w 2014 roku dostępny dla Wnioskodawców to 3.050.000 zł..

 

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć 50.000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

 

Wsparcie w ramach Programu przyznawane jest w formie refundacji.

 

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia trwa od dnia 11 lutego 2014 r. do dnia 20 marca 2014 r. do godz. 16.30.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumantacja konkursowa znajdują się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczości.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia