Konkursy dla firm
12-12-2013
"Pracodawcy Pomorza i Kujaw" ogłoszają nabór Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu "Voucher badawczy" w Konkursie nr 1.  W ramach konkursu przewidziano następujące formy wsparcia :- Voucher badawczy indywidualny na zainicjowanie współpracy z jednostką naukową,- Voucher badawczy indywidualny na kontynuację współpracy z jednostką naukową. Maksymalna wielkość wsparcia:- w ramach Vouchera indywidualnego na zainicjowanie współpracy z jednostką naukową wynosi 40 000 złotych,
12-12-2013
Program Ramowy „Horyzont 2020” to największy program finansowania badań i innowacji w UE. "Program ten to blisko 79 mld euro na badania, w tym też na te, które kończą się wprowadzeniem produktu na rynek. Filozofia finansowania w "Horyzoncie" to "od pomysłu na produkt do wdrożenia go na rynek". Celem „Horyzontu 2020” jest m.in.
12-02-2014
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs w ramach Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.  W konkursie przewidziano wsparcie na projekty inwestycje zwiększające potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa poprzez: -  rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów, -  dywersyfikację (zróżnicowanie) produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów,
09-01-2014
Pracodawcy Pomorza i Kujaw ogłaszają nabór Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu "Voucher badawczy" w Konkursie nr 2.  
12-02-2014
Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną posiadających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.  
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia