Jednostki naukowe
  • Instytut prowadzi badania w obszarze architektury, budownictwa i gospodarki przestrzennej:   - projektowanie architektoniczno-urbanistyczne, w tym: architektura obiektów usługowych, zagospodarowanie przestrzenne miast i osiedli, architektura wnętrz i wystawiennictwo - wzornictwo –...
  • Instytut prowadzi badania w obszarze działalności ekonomii i zarządzania:   - badania i sondaże opinii publicznej, społeczno-polityczne, marketingowe, konsumenckie, medialne, - projektowanie szkoleń integrujących, dopasowanych do wybranych sektorów rynku, - prognozowanie gospodarcze, -...
  • Instytut prowadzi badania dotyczące obszaru działalności gospodarki turystycznej i geografii:   - badania ruchu turystycznego, w tym: monitoring miast, monitoring zjawisk w konkretnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, diagnozowanie problemów, formułowania celów strategicznych i...
  • Instytut prowadzi badania w obszarze informatyki i mechatroniki:   - systemy rejestracji czasu pracy pracowników. Umożliwiają rejestrowanie każdego wejścia/wyjścia, zliczanie czasu pracy, zliczanie nadgodzin, uwzględniając przerwy w pracy itp. Możliwe jest również generowanie dowolnych...
  • Instytut prowadzi badania w obszarze kulturoznastwa:   - badanie i analiza rynku kultury - muzyczny design / projektowanie muzyki do wnętrz, - komponowanie utworów muzycznych; produkcja muzyczna, - szkolenia z zakresu: marketingu w kulturze, finansowania kultury, sponsoringu, zarządzania...
  •  Instytut prowadzi badania w obszarze działalności nauk społecznych:   - analiza perspektyw i możliwości rozwojowych regionu - sondaże polityczne i przedwyborcze - diagnoza problemów i oczekiwań wyrażanych przez społeczności lokalne - ocena wizerunku władz samorządowych i poziomu zaufania...
  • Instytut prowadzi badania w obszarze działalności zdrowia i kultury fizycznej:   - badanie aktywności ruchowej człowieka - badanie składu ciała (tłuszcz, tkanka mięśniowa) - analiza energetycznego balansu człowieka - badania sprawności fizycznej - badania poziomu stresu w celu ustalenia...
  • Instytut  praktycznej nauki języka obcego oferuje:   - tłumaczenia specjalistyczne - tłumaczenia przysięgłe - kursy języka branżowego - kursy języka polskiego dla obcokrajowców - przeprowadzanie egzaminów międzynarodowych certyfikowanych z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.
  • Wyższa Szkoła Środowiska jest uczelnią nowoczesną, europejską, przyjazną i bezpieczną.     WSŚ wspiera dynamicznie rozwijające się dziedziny nauki z pogranicza technologii,  ekologii i inżynierii środowiska, inżynierii lotnictwa, energetyki odnawialnej,  inżynierii...
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia