Jednostki naukowe
  •   Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej  Akademii Nauk jest wiodącym polskim instytutem naukowym w zakresie astronomii i astrofizyki. W Centrum Astronomicznym prowadzone są badania obserwacyjne i teoretyczne w zakresie astrofizyki gwiazd, układów gwiazd i materii...
  •  Collegium Medicum na wydziale nauk o zdrowiu wykonuje następujące badania:   - Badanie przeglądowe dzieci w kierunku wad postawy - Katedra i Klinika   Rehabilitacji  - tel. 52 585 4330   - Badania kliniczne nad rolą szczepionki w zaawansowanym czerniaku   skóry...
  • Collegium Medicum na wydziale farmaceutycznym oferuje nastęujące badania:   - Ekspertyzy statystyczne przy rozwiązywaniu problemów statystycznych  lub zastosowania teorii układów dynamicznych - Katedra Podstaw  Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej  - tel. 52...
  • Collegium Medicum oferuje badania:   - Ocena nowych leków w chorobach układu moczopłciowego (próby kliniczne)  - Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej,   -Ocena nowego sprzętu i urządzeń medycznych do wykorzystania w urologii - Katedra i Klinika Urologii...
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia